Beschrijving

Hervormden over PKN en HHK
Gesprekken met Hervormden uit beide kerken
Evaluatie na vijf jaar
Vijf jaar geleden, mei 2004, ontstonden zowel de Protestantse Kerk in Nederland als de Hersteld Hervormde Kerk. Hoe blikken betrokkenen hierop terug?
Rondom de fusie van de Hervormde, de Gereformeerde en de Lutherse Kerken tot Protestantse Kerk in Nederland en de vorming van een aantal bezwaarde gemeenten tot Hersteld Hervormde Kerk zijn de spanningen hoog opgelopen. Hoe blikken de betrokken personen terug op deze gebeurtenissen en de tijd ervoor en erna? Zijn de toen genomen beslissingen juist geweest? Hoe zijn de verhoudingen inmiddels? En hoe zien ze de toekomst? Welke waarde heeft het hervormd-zijn voor hen?
Adriaan van Belzen voerde gesprekken met o.a.: Ds. G. de Fijter, Ds. D. Heemskerk, Ds. A.W. van der Plas, Dr. Ir. J. van der Graaf, Dr. W. van Vlastuin, Drs. P.J. Vergunst, Ds. Tj. de jong e.a.

Auteur: Belzen, A. van
ISBN: 9789088650765