Beschrijving

Vanaf het begin van de Bijbel tot en met het einde daarvan wordt ‘geschiedenis geschreven’; beginnend met de grondwaarheid dat God alle dingen geschapen heeft

In de beschrijving van de gebeurtenissen die plaatsvonden tot en met de formering van de mens en zijn plaats in de hof van Eden. ligt de gehele geschiedenis van menselijk falen en de redding door Jezus Christus opgesloten,

De eerste (scheppings)week vormt als het ware een uitvouwboek. waarvan de uitgevouwen vorm in de rest van de Bijbel staat en gedurende de geschiedenis z’n loop heeft. En het begint allemaal met: ‘In het begin schiep God de hemelen en de aarde’. Alles zowel schepping als geschiedenis – getuigt van begin tot einde van God, Dát er een schepping is en dat er geschiedenis wordt geschreven. bewijst Zijn bestaan!

Auteur : Jongebreur, A.
ISBN : 9789066943032