Beschrijving

47 preken

De preken van dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875) maken telkens weer indruk. scherp ontmaskeren zij de ongelovige die meent toch heel wat te weten ter verontschuldiging. Ook het vrome vlees van de gelovige ontkomt er niet aan zich te toetsen aan wat het Woord hem te zeggen heeft, waardoor hem alle steun buiten Christus ontnomen zal worden. Maar zij, die vanuit de diepte tot God roepen, worden hierin ten zeerste vertroost en bemoedigd, omdat zij vaak eenvoudige ontwikkelingen van de tekst een belovend en goeddoend God ontmoeten.

In deze bundel staan 47 preken die voor het grootste deel nog nooit in het Nederlands verschenen zijn.

Auteur: Kohlbrugge, dr. H.F.
ISBN: 9789033124464