Beschrijving

Dit boek is tot stand gekomen tegen een tamelijk unieke achtergrond, die de auteur mogelijk een dieper inzicht heeft verschaft in wat David heeft bezield toen hij zijn prachtige dichtstuk, Psalm 23, schreef.

Ten eerste woonde de schrijver jarenlang tussen de eenvoudige herders van Oost-Afrika en hun gewoonten zijn zeer nauw verwant aan die van het Midden-Oosten. Daardoor is hij dus vertrouwd met de romantiek en het schilderachtige leven van de oosterse herder.

In de tweede plaats heeft Phillip Keller als jongeman acht jaar lang zijn brood moeten verdienen met de schapenfokkerij. Hij spreekt uit ervaring. Later beleefde Keller als predikant de waarden van deze psalm als herder samen met ‘zijn kudde’.

Uit al deze ervaringen met schapen is dit boek ontstaan. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een nuchtere en knoestige schapenhouder uitvoerig over de herderspsalm heeft geschreven.

Auteur: Keller, Phillip
ISBN: 9789033800856