Beschrijving

Een poging tot verheldering.

Homoseksualiteit is nog steeds zeer omstreden, ook in kerkelijke kring. Over het onderwerp heerst nog veel onduidelijkheid en verlegenheid. In dit boek poogt dr. Ad Prosman verheldering te geven. Hij bespreekt de bijbelse gegevens en gaat in op de rol die de kerk heeft gehad in een steeds veranderende cultuur. Ook vraagt hij aandacht voor de verantwoordelijkheid van kerkenraden en gemeenten.

Auteur: Prosman, A.
ISBN: 9789088970849