Beschrijving

De Bijbel, en het leven van drie generaties

De Statenvertaling is een eeuwenoud monument. Bijna vierhonderd jaar na haar ontstaan is ze bij vele Nederlandse christenen dagelijks in gebruik en ligt ze bij honderden gemeenten open op de kansel. Ze is immers door en door betrouwbaar. Maar de noodzaak van de nauwgezette weergave van de openbaring van God betekent geen inboeten op de verstaanbaarheid. Om die reden is in 2002 begonnen aan een vooral taalkundige herziening van de Statenvertaling, een revisie die ruim acht jaar later voltooid is.

De Statenvertaling omspant de generaties. Van geslacht tot geslacht is ze ervaren als een gechenk aan de Nederlandse kerken. Daarom zijn in In de familie ter gelegenheid van de verschijning van de Herziene Statenvertaling zes uitvoerige vraaggesprekken met vertegenwoordigers van drie generaties uit dezelfde familie gebundeld. Ze laten iets zien van de gouden draad van de genade. Ouderen en jongeren verwoorden dat de Bijbel als het Woord van God hen dé Weg wijst.

Auteur: Vergunst, P.J. (red.)
ISBN: 9789088970085