Beschrijving

‘In eeuwigheid Dezelfde’ is een verzameling van acht niet eerder gepubliceerde preken van Robert Murray McCheyne. De titel van dit boek is ontleend aan de laatste preek, over Hebreeën 13 vers 8: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. Daarmee is ook de kern van de andere preken aangegeven.

Als zeer bewogen prediker heeft McCheyne Jezus Christus verkondigd. Christus is wel voor velen een Rots der ergernis, maar wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden; zijn huis is op de steenrots gegrond.

Auteur: McCheyne, R.M.
ISBN: 9789033123399