Beschrijving

De toe-eigening van het heil

Christus is voor Zijn kinderen de dood ingegaan. Maar deed Hij dat ook voor mij? Hoe weet ik of ik deel heb aan het werk van de Zaligmaker? Zijn mijn voeten gezet op de smalle weg die naar het leven leidt? Het zijn wezenlijke vragen die betrekking hebben op onze eeuwige toekomst.
In dit boek komen deze vragen aan de orde vanuit het Woord van God en onze gereformeerde belijdenis. Uiteindelijk is het beslissend hoe Gods Woord over deze zaken spreekt. Wanneer we buiten het Woord om antwoorden op deze vagen zoeken, komen we op een dwaalspoor. ‘Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast.’ In die bekende psalmregel ligt ten diepste het antwoord op de vragen rond de toe-eigening van het heil.

Auteur: Eckeveld, J.J. van
ISBN: 9789033126925