Beschrijving

Isaäc da Costa (1798-1860) was een Jood die zich in 1822 bekeerde
tot het christelijk geloof. Hij behoorde tot het Reveil, een
beweging uit de 19e eeuw die de samenleving wilde terugbrengen
tot gehoorzaamheid aan de Bijbel. Voor zijn vrienden hield hij
Bijbellezingen. Uit deze verzamelde overdenkingen is dit dagboek
samengesteld. Da Costa heeft een originele Bijbeluitleg waarbij
de kennis die hij in zijn Joodse jeugd heeft opgedaan herkenbaar
is. Maar centraal staat steeds de boodschap dat in Christus alleen
behoudenis is. Met duidelijke letter.

Auteur: Isaac da Costa
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.
ISBN: 9789087181079