Beschrijving

Ja maar… Verontschuldigingen, excuses & tegenwerpingen die er kunnen zijn bij het komen tot Christus.

De inhoud van dit boekje bestaat onder andere uit citaten van tientallen ‘oudvaders’. Op een heldere wijze worden veel verontschuldigingen, excuses en tegenwerpingen besproken en van een Bijbels antwoord voorzien.

Dit kleine boekje kan de steen zijn in Davids slinger. Als de Heere God door Zijn Geest de steen bestuurt, zal Hij de mens, die zich een (godsdienstige) reus voelt, ten val brengen. Lees het daarom ernstig en zorgvuldig, het gaat om uw en jouw levensbelang!

ISBN : 9789081722834