Beschrijving

God en het lijden. Met de relatie daartussen hebben alle eeuwen door mensen geworsteld. Hoe kan een goede God mensen onschuldig laten lijden? Is God dan soms toch niet goed, of is Hij machteloos? Is God soms niet opgewassen tegen het kwaad? Wat heb je eigenlijk aan God? In de Bijbel is Job de persoon die met dit soort vragen in zijn eigen leven te maken krijgt. Wat Job vooral pijn doet, is dat hij God niet begrijpt. Zijn lijden heeft hij toch niet verdiend? Is God wel rechtvaardig? Hij daagt God uit hem recht te doen. Spannend is hoe Job wel met God een strijd voert om recht, God zelfs beschuldigt, maar God niet de rug toekeert.

De vragen van Job zijn ook in onze tijd springlevend. Daardoor herkennen velen zich in hem. Tegelijk wordt het boek Job vaak als moeilijk ervaren. Dr. Post biedt een eenvoudige uitleg, waarin de verbinding wordt gelegd met de vragen van mensen in deze tijd.

Dr. Henk Post studeerde bedrijfskunde, werkte als journalist en consultant en promoveerde aanvankelijk op dit terrein. Vanaf 1999 studeerde hij theologie, werkte hij in de kerk als catecheet en pastoraal werken, en promoveerde op een dissertatie over de positie van de kerkelijk werker. Daarna volgden nog twee promoties. Hij gaat op zondagen voor in kerkdiensten in de Protestantse Kerk.

Auteur: Henk Post
ISBN: 9789492433107