Beschrijving

Een overzicht in 40 vragen en antwoorden

Messiasbelijdende joden staan in de belangstelling. De aandachtvoor joden die Jezus als Messias belijden is soms uiterst positief, maar even vaak sterk afwijzend. De vraag die steeds weer opkomt, is wie deze joodse volgelingen van Jezus zijn. Aan de hand van veertig vragen en antwoorden schetst drs. KeesJan Rodenburg een helder beeld van verschillende groepen joodsevolgelingen van Jezus. Deze publicatie maakt duidelijk dat zij deeluitmaken van de joods-christelijke relatie. De christelijke kerk kanhen daarom niet negeren, maar staat voor de uitdaging joodsevolgelingen van Jezus een eigen plaats te geven.

Auteur: Rodenburg, Kees Jan
ISBN: 9789058299659