Beschrijving

Dit jongerendagboek heeft de bedoeling om de kennis van de Heilige Schrift te bevorderen. Meer dan ooit is deze kennis van het Woord van God nodig in deze tijd van secularisatie (verwereldlijking) en kerkverlating. Dit dagboek geeft elke dag een korte toespitsing vanuit het besproken Bijbelgedeelte. Ten slotte wil dit dagboek ook aandacht besteden aan de bevindelijke inhoud van het behandelde Schriftgedeelte. De auteur wil Schriftuurlijk-bevindelijk onderwijs geven aan onze jonge mensen. Dat jongeren door Woord en Geest tot deze bevindelijke kennis mogen komen – een kennis die onmisbaar is om te delen in de Enige Troost waarvan de Heidelbergse Catechismus zo rijk spreekt – is de wens van de auteur. D.J. Vogelaar is al 40 jaar werkzaam in het onderwijs het merendeel van zijn dienstjaren werkte hij met jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De laatste periode als docent Godsdienst en Levensbeschouwing aan het Driestar College in Gouda. Ook als catechiserend ouderling is hij al vele jaren betrokken bij het onderwijs aan jonge mensen in deze leeftijdscategorie. Ds. P. Mulder, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Tricht-Geldermalsen – tot voor kort te Krimpen aan den IJssel – was bereik het dagboek van een inleiding te voorzien.

Auteur: Vogelaar, D.J.
ISBN: 9789491586248