Beschrijving

Opstellen, aangeboden aan prof. dr. A. de Reuver

Van 1994 tot 2007 was prof. dr. A. de Reuver bijzonder hoogleraar in de Gereformeerde Godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. In die jaren leerde hij zijn studenten aandachtig te luisteren naar de bronnen van het gereformeerd protestantisme. Daar legde hij ook zelf zijn oor te luister, daarin vond hij zijn inspiratie. Wat hij al bedelend uit deze bronnen opdiepte, doceerde hij met volle overtuiging. Het ging hem om levende getuigenissen van diep doorleefde vroomheid.
Deze vroomheid heeft hem gestempeld, ook in zijn wetenschappelijke werk. Want waar de persoonlijke band met Christus de kern van het christenleven is, geldt dit ook voor de beoefening van de theologie. Daarom vormt het begrip geloofsbevinding de rode draad van het liber amicorum dat ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar verschijnt. Zeventien vrienden en collega’s schreven een bijdrage aan deze bundel en kozen daartoe steeds een thema dat raakvlakken had met de bevinding van het geloof. Daarnaast is in deze bundel een biografische schets opgenomen van het leven van prof. De Reuver en is gezorgd voor een complete bibliografie. De vriendenbundel sluit af met de tekst van het afscheidscollege van prof. De Reuver.

Auteur: Lam, ds. H.J., e.a. (red.)
ISBN: 9789023921899