Beschrijving

Twijfel en onzekerheid kunnen je lang beheersen, juist ook als het gaat over roeping en verkiezing. De blijde boodschap van het Evangelie, samengevat in Johannes 3:16, mag wereldwijd verkondigd worden. God zendt verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil, en wanneer Hij wil, om mensen te roepen tot bekering en geloof in Christus, de gekruisigde.

Gods voorbeschikking ofwel voorzienigheid omvat uiteindelijk alles, maar deze sluit onze verantwoordelijkheid in, ook keuzes die we maken. Mozes bleef roepen: ‘Kies dan het leven!’ (Deut. 30:19). Tegelijk moeten we onze grenzen weten (Deut. 29:29).

Noodlotsgedachten horen niet bij een bijbelse verkiezingsleer. Lijdelijkheid evenmin. Uitverkiezing is naar Israël en alle volken moedgevend en troostrijk, biedt houvast en zekerheid. Enkel genade vanwege Gods onwankelbare verbond. Al Gods beloften zijn ja en amen in Jezus Christus.
Woord en sacrament verzekeren: genade op Naam!

Kernteksten over roeping en verkiezing… pastoraal en persoonlijk, ook voor kringwerk.

Serie Schriftwerk

Auteur: Sliedregt, dr. C. van
ISBN: 9789033122712