Beschrijving

In het rijk van Brittannië is het leven hard en ruig.
Trotse edelen bevechten elkaars weidegronden en jachtgebieden, boeren worden uitgebuit, bedelaars en melaatsen zwerven over de marktpleinen. Koning Arthur, pas tot koning gekroond, ziet de onrechtvaardigheid, het bijgeloof en de angst van zijn onderdanen. Hij wil recht en barmhartigheid laten gelden in zijn rijk en komt op voor het arme volk. Daarin wordt hij bijgestaan door de wijze ziener Merlijn, de Ridders van de Ronde Tafel en de kleine hofnar Guy. De koning moet niet alleen vechten tegen aanvallen van andere volken.  
Ook aan het hof stuit hij op tegenstand. Ridder Modred lijkt Arthur te willen steunen. Maar in het geheim smeedt hij, samen met andere ontrouwe edelen, een plan om de Ridders van de Ronde Tafel tegen elkaar op te zetten en Koning Arthur ten val te brengen… 
In de nostalgie reeks junior verschijnen kinderboeken waarmee meedere generaties zijn opgegroeid. Ze maken deel uit van ons collectief cultureel erfgoed.

Auteur: Jaap ter Haar
ISBN: 9789026619250