Beschrijving

Zijn meditaties over offers en ambtsdragers, over rein en onrein nog wel actueel? Jawel! De auteur onderstreept in dit boek steeds wat het wil zeggen dat in Jezus Christus de oudtestamentische schaduwdienst volmaakt is vervuld. Bonar schreef zelf in zijn voorwoord: ‘In geen Bijbelboek is God zo vaak Zélf aan het woord als in Leviticus.’

De meditatieve Lessen uit Leviticus zijn door hun lengte heel goed geschikt voor dagelijkse lezing.

Auteur: Bonar, A.
ISBN: 9789033630606