Beschrijving

Van Samuël naar Saul

Gods bedoeling met Israël was van meet af dat het een theocratie zou zijn met God Zelf als de eigenlijke Koning. De praktijk liet echter zien dat het volk daarmee niet tevreden was: men wilde een aardse koning; een koning die ze konden zien.
De manier waarop ze deze wens kenbaar maakten was zondig. Desondanks voldeed de Heere eraan. Door middel van Samuël kregen ze Saul als eerste koning. Zou het zo goed gaan? Dat is de spannende vraag.
Dit boek stelt de zalving en aanstelling van koning Saul centraal. Vandaar de titel: Leve de koning! Het laat zien hoe het tot dit centrale punt kwam en ook hoe het daarna ging. Uitgangspunt hierbij is de overtuiging dat het hier gaat om een stukje van de geschiedenis van het heil dat de Heere aan het bereiden is: het heil in Christus.

Auteur: Butter, ds. P. den
ISBN: 9789033124280