Beschrijving

De theologie van de kerk en de Heilige Geest
De kerk is de plek waar God op aarde is. De gemeenschap van de gelovigen is het lichaam van Christus in Wie we God kennen, en daar woont zijn Geest. Tegen de tendens in de hedendaagse theologie in wordt de goddelijke Geest in dit boek strikt verbonden met de kerk. Daardoor krijgen de klassieke kenmerken van de kerk hun volle gewicht: de kerk is één, heilig, katholiek en apostolisch. Daarvoor behoort zij dan ook te staan en haar samenkomen in de viering moet dat tot uitdrukking brengen. We geloven in de kerk: onze ziel en zaligheid hangt ervan af.
In dit perspectief krijgen ook de klassieke instrumenten om de kerk bij het geloof te bewaren weer hun volle gewicht: ambt, bijbel en belijdenis.

Auteur: Beek, A. van de
ISBN: 9789021143101