Beschrijving

De Puriteinen streefden naar een vernieuwing en verdieping van het christenleven. Zij hadden een vurig verlangen om het hele leven in te richten tot heiligheid voor de Heere.
In dat kader hebben de Puriteinen ook grondig nagedacht over het huwelijk. Ze schuwden daarbij niet om met traditionele opvattingen te breken. Zo pleitten ze voor een gelijkwaardige verhouding van man en vrouw: ze zagen het huwelijk als een kameraadschap, waar het gaat om wederzijds hulpbetoon. Verder hadden ze, voor die tijd ongebruikelijk, veel aandacht voor de psychologische aspecten van het huwelijk. Bovendien haalden ze de seksualiteit nadrukkelijk uit de zondige sfeer.
Praktisch ingesteld als de Puriteinen waren, volstonden ze niet met alleen een theorie, maar gaven ze ook praktische aanwijzingen hoe de bijbelse principes doorvertaald konden worden in een weerbarstige werkelijkheid.

Dit boek is het derde deel in de serie ‘Hersteld Hervormde Studies’.

Eerder verschenen in deze serie:
W.J. op ‘t Hof, Het gereformeerd Piëtisme
ISBN 978 90 331 1955 2
W. van Vlastuin, Profetie en tongentaal
ISBN 978 90 331 2016 9

 

Auteur: Ouden, drs. P. den
ISBN: 9789033120848