Beschrijving

Velen die de Heere levend gemaakt heeft door Zijn Woord en Geest, zijn blijven steken in de eerste beginselen. De auteur wijst de oorzaak hiervan aan in een te geringe kennis van Christus. Meer kennis wordt verkregen vanuit de offers in het Oude Testament, omdat de Heere in de diverse offers onderscheiden aspecten van Christus heeft afgebeeld. In dit boek worden de offers behandeld waarvan de Heere getuigde dat zij Hem ‘een liefelijke reuk’ zijn, zoals het brand-, spijs- en vredeoffer. Hieruit krijgen de gelovigen onderwijs inzake hun worsteling dat zij zich niet kunnen voorstellen dat zij de Heere aangenaam zouden zijn.

Drs. R. van Kooten (1950) is Hervormd predikant te Soest. Hij deed doctoraal examen in onder andere de dogmatiek. Van zijn hand verschenen verschillende publikaties. Tevens werkt hij mee aan een vragenrubriek voor jongeren in het familieblad Terdege. Van hem verscheen eerder ‘Aan Zijn voeten, onderwijs en verdieping in de geloofsleer’. Ook verzorgde hij bijdragen aan boeken in de serie ‘Praktisch & Pastoraal’.

Auteur : Kooten, R. van
ISBN : 9789050305662