Beschrijving

Mozes en de tabernakel horen bij elkaar. De grote dienstknecht van God die Israël uit Egypte mocht leiden. En het verplaatsbare heiligdom in de woestijn, waar God bij zijn volk wilde wonen.
– Aansprekende bijbelstudies
– Met vragen voor gesprek en verdieping

De gemene deler van deze twee bijbelstudieboeken is de aanwezigheid van God. Hij was degene die Mozes riep en hem geschikt maakte voor een grote taak: het leiden van Gods volk naar het beloofde land. Hij was Degene die Mozes de opdracht gaf om de tabernakel te bouwen. Hij wilde wonen bij zijn volk en door hen gediend worden.
In Met God in de woestijn leren we vooral de God van Israël beter kennen: zijn liefde, genade en heiligheid. Net als Mozes mogen we ontdekken wat het is om te leven in Gods nabijheid.

Henk Binnendijk was programmamaker en presentator bij de EO. Hij spreekt op conferenties en mannen- en vrouwendagen. Andere boeken van zijn hand zijn o.a. Dichtbij God, Hier en daar en Onderkoning bij de gratie Gods.

Auteur: Binnendijk, Henk
ISBN: 9789029796484