Beschrijving

Ik heb dit boek geschreven omdat ik het zag als een roeping. Ik heb passie en liefde voor Israël, Gods volk, en wil dit graag doorgeven aan een ieder die nieuwsgierig en leergierig is naar het zuivere Woord van God.

De Bijbel zegt: ‘Heel Mijn Woord is de waarheid’. Dat dit mag doordringen tot een ieders hart, en mag worden tot groei van geloof en vertrouwen. 1 Samuel 16:7: ‘Het gaat niet om wat de mens ziet; de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.’

Ik bit u de vrede van God toe en wil u graag de woorden meegeven zoals deze in het laatste boek van de Bijbel staan:

‘De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen.’
– Openbaring 22:21

Auteur: Jong, Jaap de
ISBN: 9789064512223