Beschrijving

Toen in 1563 in Heidelberg de later wereldberoemde Catechismus uitkwam, was Luther al bijna twintig jaar overleden. Toch biedt dit boek een antwoord op de vraag: wat zou Luther gevonden hebben van onze Heidelberge Catechismus?

Luther heeft uitvoerig geschreven over de thema’s die na zijn dood in de Heidelbergse Catechismus zouden worden behandeld. In dit dagboek wordt iedere week een complete Zondag uit de Heidelberger toegelicht door dagelijkse teksten uit Luthers werk. Zo komt Luther zelf bij alle vragen en antwoorden van de Catechismus aan het woord.
Daarmee is het niet alleen geschikt als dagboek, maar ook als naslagwerk dat een overzicht biedt van Luthers theologie bij alle kernpunten van onze geloofsleer, voor zover die in de Heidelbergse Catechismus aan de orde komen.

Samengesteld door H.C. van Woerden sr. Eerder verzorgde hij de uitgave van Uit de diepten roep ik tot U, een dagboek met Lutherteksten over het gebed, en Al ging ik ook in een dal, met Lutherteksten voor zieken.

Auteur: Luther, Maarten

ISBN: 9789033127403