Beschrijving

Wat is een waar christen? Welke voorrechten heeft hij en wat is zijn zekerheid? Op aansprekende en indringende wijze geeft Ryle antwoord op deze vragen. Hij doet dat aan de hand van Johannes 10 vers 27 en 28: Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij; en Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelfde uit Mijn hand rukken.

Auteur : Ryle, J.C.
ISBN : 9789033127212