Beschrijving

12 overdenkingen over Jesaja 55

Dorstigen worden tot het water genodigd. De maaltijd staat klaar voor hen die het geld over de balk hebben gegooid. Gods trouwbeloften reiken tot in het meeste heidense land. Zo begint Jesaja 55…

In twaalf perken – te Garderen gehouden – worden de dertien verzen van dit hoofdstuk door ds. W. Pieters uitgelegd en nu door dit boekje bij de lezer thuisgebracht.

Dit zaaigoed zal vrucht dragen, want Zijn Woord zal niet zonder uitwerking blijven, belooft de profeet in vers 11.

Auteur : Pieters, W.
ISBN : 9789491586026