Beschrijving

12e herziene druk
Een herziene uitgave van een inmiddels klassieke bestseller.

Dit boek is al voor tal van mensen een eyeopener geweest: de ontdekking dat het niet de omstandigheden zijn die ons gestrest maken, maar de manier waarop wij tegen onszelf, anderen en de wereld om ons heen aankijken. Het aanleren vande RET-methode helpt om perfectionistische en irrationele opvattingen te leren herkennen en veranderen. Met als resultaat een belangrijke vermindering van stress, angst en boosheid. En bovendien meer zelfvertrouwen en een beter begrip van jezelf en anderen, waardoor je allerlei zaken kalmer en efficiënter kunt aanpakken.

In dit werkboek wordt de RET op christelijke leest geschoeid. De auteur laat zien dat deze methode verrassend goed aansluit bij het bijbelse denken. Veel christenen moeten van alles van zichzelf en ook – denken ze – van God. Dat dit’moeten’vaak echter helemaal geen’heilig moeten’is, is een van de vele waardevolle inzichten van dit boek.Drs. C. Roest is klinisch psycholoog en schreef ook’Tijd maken’en’Wat dwang met je doet’. Hij is eindredacteur van de serie’Wat … met je doet’.

Auteur: Kees Roest
ISBN: 9789023970774