Beschrijving

In 1999 verscheen het boek Wat is bevinding? Dit boek is herschreven en heeft als nieuw titel gekregen ‘Omgang met God’. Het is een uitbreiding van het onderwerp met zeven hoofdstukken en nieuwe inzichten in de materie van bevinding.

Onder het woord ‘spiritualiteit’ is vandaag de dag nogal wat te koop dat niets van doen heeft met bijbelse bevinding. Moslims en New-Age mensen hebben bijvoorbeeld ook hun bevinding. Bij schriftuurlijke bevinding gaat het echter om de beleving van het geloof naar de norm van de Bijbel. Het gaat om de vraag hoe wij onze geloofservaringen op echtheid kunnen toetsen.

In ‘Omgang met God’ vertelt dominee Vreugdenhil wat Gods Woord daarover zegt. Hij stelt de prediking en de toe-eigening van het heil aan de orde en bespreekt het verbond en de doop, belijdenis doen en de gemeenschap der heiligen. Daarnaast gaat hij in op ons gevoel, ons karakter en de cultuur waarin we leven: zaken die van invloed zijn op onze geloofsbeleving.

Auteur: Vreugdenhil, C.G.
ISBN: 9789058299970