Beschrijving

De zoektocht van een apostel buiten de muren van de kerk

Breukelen, H. van
Een speurtocht naar het leven en werk van de joodse zendeling Paulus. Zijn brieven aan Jezusaanhangers die samenkomen in huiselijke kring en in synagogen zijn de oudste geschriften van het Nieuwe Testament. Schrijvers van latere nieuwtestamentische boeken, zoals Handelingen en andere brieven die onder de naam van Paulus werden verspreid, wekken de indruk alsof Paulus de stichting van een kerk voor ogen stond en een breuk met het jodendom. Maar uit de zeven oudste en originele brieven van Paulus rijst een heel ander beeld op: dat van een geletterde joodse zendeling die midden in de Grieks-Romeinse wereld stond en mondiale ambities koesterde.

Paulus is gegrepen door wat hij gehoord heeft over Jezus, die hij zelf nooit heeft ontmoet. Vanuit leidende Joodse kringen in Jerusalem legt hij contact met volksgenoten in de Griekse wereld die net als hij Jezusaanhangers zijn. Hij wil ze warm maken voor nieuwe verhoudingen tussen mensen en moet balanceren tussen uitersten, ook in zijn eigen leven.

Priester Henk van Breukelen (1930) was dertig jaar lang werkzaam als studentenpastor in Leiden en vervulde daarnaast verschillende onderwijs- en bestuursfuncties, voornamelijk in de gezondheidszorg. In zijn prikkelende en verhelderende studie over de figuur Paulus spiegelt zich zijn eigen zoektocht naar waarheid en verdichtsel over de oorsprong en de boodschap van het vroegste christendom; en over de katholieke kerk die enkele eeuwen daarna ontstaat en een geheel andere voorstelling van Paulus maakt.

Auteur : Breukelen, H. van
ISBN : 9789079578047