Beschrijving

De plaats van God en de Bijbel in de naoorlogse literatuur

De secularisatie heeft de afgelopen halve eeuw diep ingegrepen in onze samenleving. Ook de literatuur, die als thermometer van het levensklimaat fungeert, werd niet ongemoeid gelaten.
Toch blijken God en de Bijbel in een aanzienlijk aantal naoorlogse literaire teksten een plaats te hebben en lang niet altijd in negatieve zin. In literaire werken van onder meer W.F. Hermans en Maarten ‘t Hart is sprake van verzet, provocatie of ironische afwijzing.
In andere teksten daarentegen, bijvoorbeeld van Willem Elsschot en Frans Keilendonk. is de Bijbel juist een inspirerende culturele bron. En een nog diepgaander inspiratie treffen we aan in de christelijke literatuur: daar functioneert de Bijbel als bron van het geloof.
Dr. J. de Gier (1939) is neerlandicus en was tot zijn pensionering opleider en coördinator aan enkele lerarenopleidingen Nederlands in het hbo.

Auteur: Gier, J. de
ISBN: 9789058299918