Beschrijving

over geloof en gevoel

De theologie en het pastoraat van Jonathan Edwards is samengevat in zijn diep inzicht van de religieuze gevoelens. Met een enorme wereldwijde interesse in Edwards is deze vertaling van Religious Affections een onmisbare aanvulling. Edwards gedachten over religieuze gevoelens zijn pastoraal en onderwijzend, en onderscheid een waar werk van genade van een schijn belijdenis van bekering – noodzakelijk voor Northampton, Nieuw Engeland en Nederland.
Prof. Dr. A.C. Neele, Yale University, Jonathan Edwards Cente, New Haven – USA.
De geloofsband tussen Christus en een christen is een heel persoonlijke band. Het gaat immers over een kennen in liefde. Juist de liefde is het wezen van de ware godsdienst. Toch zijn niet alle religieuze ervaringen door de Geest gewerkte ervaringen. Deze vertaling van een standaardwerk over ‘Religieuze Gevoelens’ verschijnt in een tijd waarin we ook in dit opzicht de geesten hebben te toetsen of ze uit God zijn. Het is daarom een reden tot dankbaarheid dat deze vertaling nu beschikbaar gekomen is voor wie het niet eenvoudige Engels van het oorspronkelijke werk een belemmering vormt.
Dr. M.J. Kater, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken, docent aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn (TUA).

Auteur: Edwards, J.
ISBN: 9789491586101