Beschrijving

Dit dagboek laat zien hoe groot en allesomvattend Gods liefde is. Als je Hem kent en bij Hem hoort, ben je schatrijk!

De stukjes in dit boek zijn geschreven aan de hand van het getuigenis van de apostel Johannes.
Hij was een goede vriend van Jezus en een ooggetuige van alles wat Hij op aarde deed.
Allerlei actuele thema’s, zoals vriendschapgeldbestedingvergeving en bezorgdheid komen aan bod.

Gerrit ten Berge is leerkracht. Hij houdt zich actief bezig met toerusting van jongeren en werkte mee aan de ontwikkeling van catechesematriaal voor de HGJB. Zijn dagboeken Houvast en Gaaf hebben al vele lezers weten te bereiken.

Auteur: Gerrit ten Berge
ISBN: 9789085200208