Beschrijving

Om te ontdekken waar je staat in het geloof

Een boek dat jongeren helpt hun geloof te verantwoorden aan de hand van een belijdenisgeschrift dat ervaring heeft met kritische vragen.
Jongeren stellen nieuwe vragen aan het geloof. Maar soms stelt het geloof ook nieuwe vragen aan hen! Dat kan schuren, maar ook leiden tot een spannend gesprek. Schuurpapier laat dat zien aan de hand van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Wat gebeurt er als je naar een bepaalde vraagt kijkt op de manier zoals dit belijdenisgeschrift dat doet? Wat kan je leren van passages die vreemd overkomen? Kan de NGB fungeren als schuurpapier dat beter zicht geeft op bijbels geloven?

Schuurpapier geeft stof voor minstens twaalf spannende kringavonden. Daarnaast is het een boeiend studieboek voor iedere jongere die over zijn geloof wil nadenken aan de hand van de gereformeerde traditie.

Auteur: Ds. Bernard van Vreeswijk en Herman van Wijngaarden (red.)
ISBN: 9789023920359