Beschrijving

De actualiteit van de gereformeerde visie op de Schrift

Hoe wordt er in orthodox-gereformeerde kring omgegaan met de vragen die vanuit de kritische Bijbelwetenschap naar voren komen? Welke gevolgen heeft het aanvaarden van de Schrift als God’s Woord voor de wijze waarop uitlegmethodes worden gehanteerd? En hoe kunnen we ons in moreel beraad verantwoord op de Schrift beroepen?

Deze en andere actuele vragen komen aan de orde in het boek Sola Scriptura – De actualiteit van de gereformeerde visie op de Schrift.

Redactie is in handen van Dr. J. Hoek. Medewekers: Dr. H. van den Belt, prof. dr. G. van den Brink, dr. M. van Campen, dr. A. Noordegraaf, prof. dr. M. J. Paul en drs. N. C. van der Voet.

doelgroep: studenten theologie, predikanten

Auteur: Hoek, dr. J. (red.), e.a.
ISBN: 9789058298836