Beschrijving

Meditatieve voorbereiding op de heilsfeiten

Stilte, alstublieft.

Een bekende zinsnede. Stilte wordt gevraagd als er belangrijke informatie wordt gegeven.
God heeft ons oneindig veel te zeggen. Hij wil met ons spreken over wat Hij doet in deze wereld en in ons persoonlijke leven. Dat zijn zaken van levensbelang.
In het bijzonder gaat het om ons eeuwig heil. Om daarvan op de hoogte te komen, is stilte nodig. Zeker rondom de ons gegeven heilsfeiten. De meditaties uit Spreek tot mijn hart helpen ons om stil te worden, zodat ons onrustige leven doortrokken wordt van Gods daden in Jezus Christus. Dan is er geen doodse en angstige stilte, maar een gevulde stilte in vrede. Wie verlangt daar niet naar?

Ds. A.L. van Zwet (1959) is predikant van de hervormde gemeente te Putten. Hij diende eerder de gemeenten van Nieuwer ter Aa, Uddel, Hoevelaken en Woudenberg.

Auteur : Zwet, A.L. van
ISBN : 9789088970931