Beschrijving

Beloftevervulling in de weg van strijd

Nadat Mozes was heengegaan, mocht Jozua het volk Israël verder leiden naar het land Kanaän. Dat was geen gemakkelijke taak. Het volk kwam voor veel hindernissen te staan. Maar de HEERE heeft hen zo menigmaal op een wonderlijke wijze gered. God vervult Zijn beloften in de weg van strijd.

Uit de geschiedenis in het Bijbelboek Jozua zijn vele geestelijke lessen te trekken. Wij allen reizen door de woestijn van dit leven naar de doodsjordaan. De grote vraag is: Zal het dan daarna mogen zijn een ingaan in het Kanaän der ruste onder de Meerdere dan Jozua? Dat we naar aanleiding van het boek Jozua met die vraag tot onszelf mochten inkeren.

De overdenkingen zijn ontdekkend, bemoedigend en zeer leerzaam.

Ds. Tj. de Jong is emeritus-predikant van de Hersteld Hervormde Kerk.

Auteur: Jong, ds. Tj. de
ISBN: 9789033632730