Beschrijving

Studie Bijbel Oude Testament

Bijbelcommentaar

Psalmen ll
Spreuken
Prediker

Geschreven vanuit de overtuiging dat de Bijbel
Gods Woord is.
daarom zijn ook veel verwijzingen naar het
Nieuwe Testament opgenomen

ISBN: 9789077651087