Beschrijving

Samuel was toegewijd aan de God van Israël, eerst als richter, daarna als profeet. In het alledaagse leven zal hij veel mensen hebben geholpen met het oplossen van ruzies en kleine rechtszaken, maar ook met onderwijs over God en de dienst aan Hem. Op verschillende momenten in zijn leven moest hij echter dwars ‘tegen de stroom in’. Hij moest het priestergezin van Eli waarschuwen voor hun zondige gedrag. Hij waarschuwde het volk dat hun gewenste koning ook zijn negatieve kanten had. En ten slotte zalfde hij een nieuwe koning, terwijl de oude nog volop aan de macht was. Deze daden leidden uiteindelijk tot eenheid onder de stammen, tot de Davidische dynastie die lange tijd heeft geregeerd, tot eenheid in de godsdienst en toewijding aan de God van Israël.

Eveline van Staalduine-Sulman schreef tien Bijbelstudies over de momenten waarop Samuel van God tegen de stroom in moest handelen. Tien Bijbelstudies die ons aanmoedigen om toegewijd aan God te leven, zelfs als we daarbij soms tegen de stroom in moeten gaan. Geschreven voor kringgebruik, maar ook heel geschikt voor zelfstudie.

Eveline van Staalduine-Sulman is universitair hoofddocent Oude Testament, faculteit Godgeleerdheid aan de VU te Amsterdam.

Auteur: Staalduine-Sulman, Eveline van
ISBN: 9789033801105