Beschrijving

Dr. W. Aalders en dr. H. Klink in gesprek over het Evangelie naar Mattheüs

Gedurende vele jaren hadden dr. W. Aalders (1909-2005) en dr. H. Klink wekelijks gesprekken over de meest uiteenlopende bijbelteksten, onder meer over het Evangelie naar Mattheüs.

Veel van deze gesprekken vonden plaats toen dr. Aalders intensief bezig was met het Mattheüsevangelie, in verband met het schrijven van zijn boek De apocalyptische Christus (2001).
Aan de orde komen onder meer de geboortegeschiedenis van Jezus, de prediking van Johannes de Doper, de Bergrede en de Petrusbelijdenis. Ook is er aandacht voor de gang van Christus naar Jeruzalem en voor de gebeurtenissen die daar en in Galilea als climax van het Evangelie plaatsvonden: de kruisiging, de opstanding en de verheerlijking.

In de uitleg knopen de auteurs niet alleen aan bij de authentiek christelijke traditie, maar verwerken zij ook recente exegetische en nieuwtestamentische studies.

Het boek is bedoeld als hulp voor predikanten in de voorbereiding van hun prediking en ter vorming van geïnteresseerde gemeenteleden. Het wil de lezer helpen om de boodschap van het Evangelie te verstaan, vooral met het oog op de huidige tijd.
Het boek vormt een eerste deel in een serie waarin ook andere bijbelboeken aan de orde zullen komen.

Auteur : Klink, H.
ISBN : 9789058299307