Beschrijving

Bij de behandeling van het avondmaalformulier wordt op pastorale wijze aandacht geschonken aan de rechte wijze van avondmaalviering. Daarbij zijn de woorden van de Inzetter bepalend. Onze vaderen wijzen ons aan de hand van de Schrift op het onderscheid tussen een kerkelijk recht en een Goddelijk recht. Vragen als: ‘Wie worden buitengesloten?, ‘Wie worden binnen gesloten?, ‘Wat is nodig voor een Bijbelse avondmaalsviering?, ‘Tot wiens gedachtenis is het?, ‘Hoe functioneert dat in het persoonlijke leven en de kerkelijke gemeente? komen aan de orde.
Juist omdat het formulier zo evenwichtig is, behoedt het enerzijds voor avondmaalsdrang, anderzijds voor avondmaalsmijdig. Het relatief lange formulier wordt overzichtelijk gemaakt en regel voor regel uitgelegd.

Auteur: Aalst, G.J. van
ISBN: 9789033120367