Beschrijving

zegen en opdracht

Wat een zegen is het, vader te mogen zijn! God gaf onverdiend de kinderzegen. Zijn de kinderen niet alleen aan vader toebetrouwd, maar ook aan God toevertrouwd? Dan weten de kinderen van de gevouwen handen van vader. Dan hebben zij de werking van Gods genade in het leven van hun vader gezien. Vader is dan geen dictator die krampachtig zijn gezin regeert, maar gezagsdrager in liefde. Hij is geen wereldvreemd mens, maar een mens met een hart voor de kinderen die de Heere toebetrouwde.
Als het goed is, weerspiegelt de vader iets van de Heere Jezus, Die met innerlijke ontferming bewogen was. Waarom stond de vader uit Lukas 15 op de uitkijk naar zijn weggelopen zoon? Het was zijn eigen vlees en bloed! Laten vaders gevouwen handen niet gemist worden, ook niet als een kind andere wegen gaat.

In dit boek gaat dominee Zweistra in op vader zijn in de Bijbel én in de praktijk. Op indringende en aansprekende manier brengt hij zijn boodschap bij het hart van de lezer.

Auteur : Zweistra, H.
ISBN : 9789033127472