Beschrijving

Een Bijbelse visie op diensten en bedieningen

‘De gereformeerde ambtsleer knelt’ kopte het ND in december 2007. Dr. T. Brienen laat in Van ambt naar dienst zien waarom.

Is de traditionele visie op de ambten Bijbels of kerkhistorisch gezien in deze tijd nog wel te handhaven en te verdedigen? Door invloeden vanuit de evangelische of Pinkster- of charismatische beweging worden binnen kerken van gereformeerd belijden vraagtekens gezet bij de vorm, inhoud en aantal van de ambten.

Dit boek bevat een onderzoek naar de traditionele ambtstheologie en -structuur. De auteur heeft de huidige visie op de ambtsleer tegen het licht van de Bijbel gehouden. Hij voert een Bijbels en gereformeerd-confessioneel pleidooi voor een dienstentheologie en geeft daartoe een aanzet.

Auteur: Brienen, T.
ISBN: 9789043515306