Beschrijving

Standaardwerk van Comrie nu hertaald!
Comrie wilde geen ander fundament leggen dan wat al gelegd was door de profeten en apostelen, namelijk JEZUS CHRISTUS. ‘Hij is het Fundament Dat in Sion is gelegd; en wie op Hem bouwt, zal nooit beschaamd worden. Onze tijd is vruchtbaar voor nieuwe gevoelens en opinies. We waarschuwen u daarvoor en wekken u op on in het geloof te blijven dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd, en daarvoor te strijden zonder ooit een jota naar rechts of naar links af te wijken. Want Jezus Christus is heden, gisteren en in der eeuwigheid Dezelfde!’

Hertaald door Dhr. C. Bregman
Historische inleiding door Ds. M. Golverdingen
Voorwoord door Ds. A. Moerkerken

Auteur: Comrie, A.
ISBN: 9789033630590