Beschrijving

Vernieuwde editie – inclusief studiegids

Dit is het belangrijkste en meest geprezen boek van John Piper. Hierin laat hij zien, dat er helemaal geen noodzaak is om te kiezen tussen plicht en blijdschap in het christelijke leven. In feite heeft een volgeling van Jezus juist de plicht om te genieten, omdat Christus het beste wordt grootgemaakt door zijn mensen wanneer zij het meeste genoegen scheppen in Hem.
‘Verlangen naar God’ stelt een radicale verandering van het christelijke leven voor, tot eer van God en tot de diepste vreugde van zijn volk.

Een christen hoort niet door plichtsbesef te worden gedreven, maar door verlangen naar God. Daar heeft Piper een belangrijk punt. Het leven van de heiliging is een leven van dankbaarheid. Zijn boek stelt ons voor de vraag hoe de apostolische oproep bij ons functioneert: ‘Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.’ (Fil. 4:4) – Reformatorisch Dagblad 

Dit boek heeft mijn leven diepgaand beïnvloed. – Jerry Bridges

Eigenlijk, en dat meen ik oprecht, zou elke christen dit boek gelezen moeten hebben. Om daarna ook het vervolg ‘De Vreugde van God’ in huis te halen, waarin dieper wordt ingegaan op het Wezen van God. Want daarin legt Piper uit: ‘Wij verheugen ons het meest in God, als we weten waarom God Zich verheugt in Zichzelf.’ Warm aanbevolen! – CV Nieuws

Auteur: Piper, John
ISBN: 9789051944068