Beschrijving

Serie Vertellingen bij de Kerkgeschiedenis.
In het vierde deel van deze serie gaat het met name over Luther en Calvijn. Ook wordt er verteld over de eerste martelaren van de Hervorming in Nederland.

Deze vertellingen zijn geen droge opsommingen, maar verhalen waarin de kerkgeschiedenis tot leven komt.

Rino Visser maakte bij ieder verhaal een prachtige illustratie.

Eerder in deze serie verschenen:
1. De eerste christenen
2. Van zendelingen, pausen en keizers
3. De eerste hervormers

Auteur : Vogelaar,-A, A.
ISBN : 9789033117480