Beschrijving

Binnen organisaties komen problemen in onderlinge verhoudingen vaak voort uit
de vraag: voelen mensen zich gewaardeerd? Dit boek zal je erbij helpen om daar
‘Ja!’ op te antwoorden, door de taal te leren waarin je collega’s waardering
verstaan. Van deze bestseller zijn in de VS meer dan 175.000 exemplaren
verkocht en het boek is in 17 talen vertaald. De achterliggende principes over
het
menselijk gedrag hebben hun nut bewezen in bedrijven, nonprofit organisaties,
ziekenhuizen, scholen, overheidsorganen en instellingen met externe medewerkers.
Inclusief recente onderzoeken over waardering op het werk en een breed scala
aan voorbeelden uit de praktijk.

Auteur: Chapman, Gary

ISBN: 9789033826962