Beschrijving

Onze medemens vertellen van God, zodanig dat hij heil gaat zien in Jezus.
Wat een geweldige opdracht, ook voor vandaag!
De zendingsopdracht, die Jezus kort voor Zijn hemelvaart aan de discipelen gaf, lijkt soms een onmogelijke opgave.
In eigen kracht is het dat ook. Of je nu dicht bij huis of in den vreemde over Hem wilt vertellen.
Of je nu het gesprek aanknoopt met je buurman of naast een broodmager kind zit in een ontwikkelingsland.
Gelukkig geeft God niet alleen een bevel tot zending, Hij belooft ook Zijn Heilige Geest.
In Zijn kracht gebeuren er wonderen, juist vanuit de persoonlijke ontmoeting met Christus.Dit dagboek met thematische meditaties belicht het zendingswerk van vele kanten. Het wil bemoedigen om door te gaan met het missionaire werk. Ver weg en in eigen land, in woorden en daden.

Auteur: Belder, J. ds. (red.)

ISBN: 9789058299956