Beschrijving

Op weg met oudtestamentische gelovigen

Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden’, zei Jezus tegen Zijn discipelen. In de brief aan de Hebreeën klinkt de echo van Jezus’ woorden door. De schrijver spoort de lezers aan om de goede strijd van het geloof te strijden. Maar hoe moeten we die strijd dan strijden? En hoe moeten we volhardend vertrouwen op Christus? De schrijver van de Hebreeënbrief laat dat zien aan de hand van gelovigen uit het Oude Testament. Dat waren gewone mensen die God heeft gebruikt om grote dingen te doen. In dit boek zijn verwerkingsvragen opgenomen, die het zeer geschikt maken voor bijbelstudiekringen.

Auteur : Zwan, A. van der
ISBN : 9789033607073