Beschrijving

Asafs levensles voor jonge christenen

Ook jij hebt misschien een moeilijke weg te gaan. Hoe kun je vrolijk je kruis dragen als er van alles tegenzit in je leven. Als je onderuitgaat, als je het leven niet meer ziet zitten? Als God misschien onzichtbaar is?

Asaf kent deze strijd, deze wanhoop. Het is hem ook overkomen. Hij was alles kwijt en zag alleen de afgrond. Maar God hield hem vast!

Later … heeft hij alles overdacht en precies ontdekt wat er misging en waarom het misging. Later … heeft hij treffend en gevoelig beschreven hoe er een ommekeer kwam.

Psalm 73 wil ook helpen om ‘vrolijk’ je kruis te dragen.

Auteur : Kooten, R. van
ISBN : 9789058295361