Beschrijving

Het leven van Elia

Het leven van Elía wordt gekenmerkt door bijzondere gebeurtenissen. In een tijd van goddeloosheid en afgoderij was Elía een instrument in Gods handen om de zonden van het volk aan de kaak te stellen en om Zijn oordelen aan te zeggen. De Heere heeft grote dingen gedaan door middel van Elía. Toch blijkt in Vuur uit de hemel dat deze bijzondere dienaar van de Allerhoogste ook gewoon een mens was van gelijke bewegingen als wij.

In dit werk bemoedigt Pink Gods kinderen door hen voortdurend te wijzen op Gods genade die Hij Elia, ondanks zijn gebreken, bewees. De onbekeerden worden met grote ernst gewaarschuwd: ‘O mijn onbekeerde lezers, vlucht zonder uitstel tot Christus, eer Gods toorn over u wordt uitgestort.’

Arthur Walkington Pink (1886-1952), in zijn jonge jaren een bekend figuur in de wereld van occultisme, werd op 22 jarige leeftijd op krachtdadige wijze tot inkeer gebracht.

Auteur: Pink, Arthur W.
ISBN: 9789033608032